Regulamin

1.      Pielgrzymka jest aktem religijnym, dziękczynnym i pokutnym. To "rekolekcje w drodze".

2.      Pielgrzymem może być każdy, kto pragnie pogłębić życie religijne i akceptuje regulamin.

3.      Osoby powyżej 18 roku życia biorą udział w Pielgrzymce na swoją odpowiedzialność

4.      Młodzież  poniżej 18 roku życia musi przedstawić pisemną zgodę opiekuna prawnego na udział w Pielgrzymce.

5.      Osoby poniżej 16 roku życia poza zgodą prawnego opiekuna biorą udział w Pielgrzymce pod nadzorem wcześniej wyznaczonego pełnoletniego Opiekuna.

6.      Udział osób poniżej 14 roku życia rozpatrywany jest indywidualnie przez ks. Kierownika

7.      Osoby powyżej 70 roku życia obowiązuje zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia pozwalającym na udział w Pielgrzymce.

8.      Każdy, kto pragnie wziąć udział w pielgrzymce, zgłasza swój udział zgodnie z instrukcją zapisów.

9.       Przy zapisach uczestnik uiszcza wpisowe stanowiące zwrot kosztów organizacyjnych, dzięki któremu otrzymuje: identyfikator osobisty, znaczek  oraz koszulkę. Pieniądze z “wpisowego” przeznaczone są ponadto na: pokrycie kosztów nagłośnienia, transportu bagażu, ubezpieczenie i inne wydatki związane z organizacją pielgrzymki.

10. W czasie trwania pielgrzymki każdy pielgrzym zostaje ubezpieczony od nieszczęśliwych wypadków. Ubezpieczenie nie obejmuje innych strat, które można ponieść w trakcie pielgrzymowania. W sytuacjach związanych z koniecznością korzystania z ubezpieczenia pielgrzym zobowiązany jest do poinformowania ks. Kierownika pielgrzymki w ciągu 12 godzin od momentu zaistnienia zdarzenia.

11. Każdy uczestnik (bez wyjątków) Pielgrzymki ma obowiązek uczestniczyć:
- w codziennej Mszy św. 
- we wspólnych modlitwach (Godzinki, Różaniec, Litania Loretańska, Koronka do Miłosierdzia Bożego)   
- w konferencjach i głoszonych naukach 

12. Podczas drogi każdego dnia można skorzystać z sakramentu pojednania 

13. Pielgrzym zobowiązany jest do: 
- unikania zachowań, które zakłócałyby religijny charakter pielgrzymki 
- przestrzegania zaleceń ks. Kierownika i służb porządkowych, 

14. Wszystkich uczestników pielgrzymki obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu, palenia papierosów oraz używania innych środków odurzających. Osoby które tego nie będą przestrzegały zostaną natychmiast usunięte z Pielgrzymki.

15. W każdym miejscu należy zostawić po sobie porządek. W miejscach postoju i noclegu wszelkie nieczystości zostawiamy tylko w miejscach wyznaczonych.

16. Pielgrzym musi być przygotowany na zmęczenie (codziennie trasa wynosi 30-40 km), niepogodę, upał, niewygody, skromne jedzenie, skromne warunki sanitarne, dolegliwości fizyczne.

17. Pielgrzymi zmierzają do Matki Bożej jako wspólnota. Zwracają się do siebie zwrotami: "Bracie" i "Siostro" bez względu na wiek i pozycję społeczną.

18. Pielgrzymka to okazja do wykorzystywania talentów muzycznych, medycznych czy technicznych.

19. Osoby pragnące zaangażować się w poszczególnych służbach (muzycznej, medycznej, technicznej, porządkowej) proszone są o zgłoszenie akcesu do ks. Kierownika.

20. Pielgrzymi pomagają sobie dla dobra grupy i całej pielgrzymki.

21. W czasie pielgrzymki obowiązuje strój wygodny i skromny (zasłonięte ramiona i kolana).

22. W podręcznym bagażu w czasie drogi powinny być: różaniec, legitymacja pielgrzyma, nakrycie głowy, płaszcz przeciw deszczowy, coś do jedzenia i picia na cały dzień, środki opatrunkowe i leki osobiste.

23. Podczas pielgrzymowania każdy pielgrzym powinien posiadać przy sobie dokument tożsamości.

24. Bagaż główny przewożony jest specjalnym transportem i dostęp do niego jest możliwy tylko w miejscach noclegowych. Każdy bagaż musi być zabezpieczony przed deszczem!!

25. Wszyscy uczestnicy Pielgrzymki podzieleni są na podgrupy noclegowe. Zdarzają się noclegi w szkołach, dlatego też trzeba zabrać ze sobą śpiwór i karimatę.

26. Zakazuje się wspólnego noclegu Sióstr i Braci w jednym pomieszczeniu.

27. Na noclegi przychodzimy zespołowo, nie wyprzedzamy swojej grupy noclegowej.

28. Niedopuszczalne jest samowolne zajmowanie miejsc noclegowych bez wcześniejszego uzgodnienia tego z Kwatermistrzem.

29. Cisza nocna obowiązuje od godz. 22.00. Należy dostosować się do wszystkich uwag gospodarzy.

30. Nie zabiera się na pielgrzymkę rzeczy cennych, które mogłyby paść łupem złodziei. Organizator nie ponosi za nie odpowiedzialności.

31. Należy okazywać wdzięczność i życzliwość wszystkim napotkanym na szlaku pielgrzymkowym - zwłaszcza tym, którzy karmią i przyjmują pielgrzymów w domach i gospodarstwach.

32. Znaczek pielgrzymkowy noszony winien być w widocznym miejscu. Legitymację trzeba okazać na żądanie Kierownika Pielgrzymki, Księży Przewodników i/lub służb porządkowych.

33. Pielgrzymi korzystają z pomocy służb medycznych w wyznaczonych godzinach oraz ewentualnie na postojach (w miarę możliwości). Poważniejsze schorzenia należy zgłosić przed wyruszeniem pielgrzymki do ks. Kierownika lub służb medycznych. W niektórych sytuacjach zgodę na udział w pielgrzymce powinien wyrazić lekarz.

34. Prywatne samochody nie mogą towarzyszyć pielgrzymce bez zezwolenia ks. Kierownika

35. Samochody uczestniczące w pielgrzymce powinny być wyraźnie oznakowane.

36. Obowiązuje zakaz kąpieli w jeziorach, rzekach, basenach.

37. Każdy pielgrzym jest zobowiązany do zapewnienia sobie najbardziej potrzebnych lekarstw (informacja na stronie internetowej).

38. Za przeprowadzenie Pielgrzymki odpowiedzialny jest ks. Kierownik

39. Wyprzedzanie pielgrzymki oraz samowolne opuszczanie pielgrzymki jest zabronione i jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w pielgrzymce.

40. Na trasie idziemy prawą strona szosy, zwartą grupa, w kolumnie za krzyżem i znakiem grupy,  zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.

41. Pielgrzymka zostaje rozwiązana po Mszy św. na Jasnej Górze. Do domu pielgrzymi wracają indywidualnie.

42. Wszelkie informacje organizacyjne zamieszczane są na oficjalnej stronie internetowej www.gdynskapielgrzymka.pl

43. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do usunięcia uczestnika pielgrzymki w przypadku nieprzestrzegania regulaminu bądź z innej ważnej przyczyny. W takiej sytuacji pielgrzymowi nie przysługuje zwrot opłaty pielgrzymkowej, ani żadne inne roszczenie.

44. Decyzje w sprawach nieobjętych powyższym regulaminem podejmuje ks. Kierownik Pielgrzymki. 

 

AUDIO

18 Przy mamie

12 Turek Wejście

06 Swiecie Wejscie

05 Duszo ma

05 Respiracja

05 Warlubie Nie musze iść

04 [Dinozaury] O Madonno ukochana

04 Nie lękaj się

GALERIE

więcej zdjęć

© 2020 XXXIV GDYŃSKA PIESZA PIELGRZYMKA NA JASNĄ GÓRĘ

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
95 0.27069401741028