Regulamin

 

 

REGULAMIN PIELGRZYMKI PIESZEJ ORGANIZOWANEJ W 2023 roku
Pielgrzymka to wspólnota żyjąca według konkretnych wartości. Musimy stosować się do konkretnych zasad, aby dobrze przeżyć wspólnie tę drogę.

 

Postanowienia ogólne

1.Pielgrzymka jest wydarzeniem religijnym; są to rekolekcje przeżywane w drodze, a wszelkie niedogodności, trudy i niewygody urzeczywistniają jej charakter pokutny. Podstawowym celem pielgrzymowania jest osobiste nawrócenie, połączone z pragnieniem zaangażowania w życie Kościoła.

2.Pielgrzymka tworzy jedną, chrześcijańską wspólnotę, ożywianą szczerą i ofiarną miłością. Dlatego zwracamy się do siebie "Bracie", "Siostro" i wzajemnie sobie pomagamy. Szczególną szkołą miłości są momenty zmęczenia i związane z pielgrzymowaniem trudy.
3. W Pieszej Pielgrzymce z Gdyni na Jasną Górę może uczestniczyć każdy kto:

1. Akceptujejej religijny i rekolekcyjny charakter;
2. Pragnie pogłębić swą chrześcijańską formację lub szczerym sercem poszukuje Boga;
3. Zachowuje podczas pielgrzymki bezwzględną wstrzemięźliwość od picia alkoholu, palenia tytoniu, używania narkotyków czy dopalaczy;

4. Wyraża zewnęrzną przynależność do wspólnoty pielgrzymkowej przez noszenie emblematów pielgrzymkowych;
5. Zobowiązuje się do przestrzegania zaleceń księży przewodników i służb pielgrzymkowych;
6. Zapisał się przez formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie internetowej pielgrzymki;

7. Pielgrzym jest człowiekiem pokory, z wdzięcznością Bogu przyjmuje wszelkie dary, jakie otrzymuje w czasie pielgrzymowania na miarę dobrej woli ludzi, którzy go podejmują;

8. Wszyscy uczestnicy pielgrzymki są wezwani do:

1.Wymiany duchowych wartości wewnątrz grupy i w spotkaniach na trasie;
2.Tworzenia atmosfery braterstwa, wzajemnej pomocy i odpowiedzialności za Siostrę i Brata, którzy idą obok mnie, szczególną troską otaczamy tych którzy idą po raz pierwszy;
3.Zachowania porządku i bezpieczeństwa na trasie, czystości na postojach i szacunku do przyrody;

 

ZAPISY

1. Zapisy na tegoroczną pielgrzymkę są możliwe jedynie przez formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie internetowej pielgrzymki (www…);
2. Przy zapisach uiszczamy wpisowe – ofiarę, na poczet organizacji pielgrzymki (transportu, materiałów duszpasterskich, pakietu pielgrzyma i ubezpieczenia);
3. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w pielgrzymce tylko pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego.
2. Odbioru pakietu pielgrzyma (legitymacji, znaczka, koszulki etc.).
7. Każdy uczestnik pielgrzymki zgadza się na wykorzystywanie jego danych osobowych do celów organizacyjnych pielgrzymki. Szczegóły dotyczące RODO są dostępne w sekretariacie pielgrzymki.

PROGRAM DNIA

1. Centrum każdego dnia jest Eucharystia. Podczas drogi towarzyszy nam rozważanie Ewangelii i prawd wiary, modlitwa różańcowa, Koronka do Miłosierdzia Bożego i wspólny śpiew. Istotnym wymiarem pielgrzymowania jest pokuta; z sakramentu pojednania korzystamy w czasie drogi. Bracia kapłani są zawsze do dyspozycji pątników;
2. Uczestnicy danego dnia pielgrzymki gromadzą się w wyznaczonym miejscu według rozpiski pielgrzymkowej;

ORGANIZACJA MARSZU

1. Na czele pielgrzymki stoi ksiądz kierownik.
2. Na trasie idziemy prawą stroną szosy, zwartą grupą, w kolumnie za krzyżem i znakiem grupy przestrzegając obowiązujących przepisów ruchu drogowego;
3. W czasie drogi przestrzegamy poleceń kierownictwa i służb porządkowych pielgrzymki;
4. Nieuzasadnione opuszczenie grupy jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w pielgrzymce, w razie konieczności oddalenia się od grupy należy uzyskać zgodę księdza kierownika;
5. Wszyscy księża noszą sutanny, idący na końcu grupy służą w Sakramencie Pokuty;

TRANSPORT

1. Wszystkie samochody załatwia kierownictwo pielgrzymki;
2. Prywatne samochody nie mogą towarzyszyć pielgrzymce bez zezwolenia księdza kierownika;
3. Samochody uczestniczące w pielgrzymce są wyraźnie oznakowane;
4. Wzdłuż kolumny pielgrzymkowej mogą poruszać się jedynie samochody sanitarne i poszczególnych służb;
5. Informacje dotyczące transportu zorganizowanego przez kierownictwo pielgrzymki obecne są na stronie internetowej pieszej pielgrzymki.

OSOBISTE WYPOSAŻENIE PIELGRZYMA

1. Każdy pielgrzym powinien posiadać podręczną apteczkę z: bandażami, spirytusem salicylowym, zasypką do nóg, tłustą maścią ochronną (linomag, witaminowa, tranowa, olej lniany); a zwłaszcza z używanymi indywidualnie lekami.
2. Prowiant na czas marszu oraz kubek;
3. Obowiązuje strój skromny i wygodny: koszulki zakrywające ramiona i spodenki do kolan. Niedopuszczalny jest strój plażowy oraz mini. Strój wyraża charakter pokutny pielgrzymki i ma chronić przed poparzeniem słonecznym;
4. Obowiązkowe nakrycie głowy;
5. Peleryna przeciw deszczowa;
6. Różaniec, modlitewnik i śpiewnik;
7. Karimatę do siedzenia na postoju.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 


1. Za nieprzestrzeganie regulaminu, a także za postawę niezgodną z istotnymi celami i duchem pielgrzymki przewiduje się: upomnienie, usunięcie z pielgrzymki oraz poinformowanie rodziny i parafii zamieszkania o zaistniałym fakcie.

2. O aktualnych sprawach nie objętych regulaminem decyduje ksiądz kierownik pielgrzymki.

3. W każdej chwili pielgrzymki kierownik może zmienić postanowienia regulaminu ze względu na bezpieczeństwo i dobro pielgrzymów.

 

 

…………………………………………………………………….

podpis pielgrzyma

 

 

AUDIO

18 Przy mamie

12 Turek Wejście

06 Swiecie Wejscie

05 Duszo ma

05 Respiracja

05 Warlubie Nie musze iść

04 [Dinozaury] O Madonno ukochana

04 Nie lękaj się

GALERIE

więcej zdjęć

© 2024 XXXVIII GDYŃSKA PIESZA PIELGRZYMKA NA JASNĄ GÓRĘ

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
96 0.071785926818848